TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT – HẬU CẦN CÔNG AN NHÂN DÂN
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ – TIN HỌC

Địa chỉ: Thị trấn Hồ – Thuận Thành – Bắc Ninh

Website: www.tienganhtinhoct36.edu.vn

Email: tienganhtinhoct36@gmail.com

Điện thoại: 0692324368

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *