KẾ HOẠCH THI CHỨNG CHỈ TIN CƠ BẢN (KHÓA TCB5) THÁNG 12/2020

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

– Tổ chức sát hạch và cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin trình độ cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT cho cán bộ, học viên trong Trường và các đối tượng khác có nhu cầu đăng ký. Sau kỳ thi những thí sinh đạt yêu cầu theo quy định được cấp chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản.

– Quá trình tổ chức thi, cấp chứng chỉ đảm bảo đúng các quy định tại Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT- BTTTT, ngày 21/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông quy định hoạt động tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT (Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT) và các quy định khác của Bộ Công an, Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần CAND về thi và kiểm tra.

II. NỘI DUNG

1. Hình thức thi

Căn cứ Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT bài thi gồm 02 phần:

– Phần thi lý thuyết: Thí sinh thi theo hình thức trắc nghiệm trên máy tính. Thời gian thi 40 phút. Thang điểm 10.

– Phần thi thực hành: Thí sinh thao tác thực hành trực tiếp trên máy tính. Thời gian thi 60 phút. Thang điểm 10.

2. Phạm vi kiến thức:

Căn cứ Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, nội dung thi chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin trình độ cơ bản gồm 6 module kiến thức: Hiểu biết về CNTT cơ bản; Sử dụng máy tính cơ bản; Xử lý văn bản cơ bản; Sử dụng bảng tính cơ bản; Sử dụng trình chiếu cơ bản; Sử dụng internet cơ bản.

3. Thời gian, địa điểm thi

– Thời gian thi: 08 giờ 00 ngày 12/12/2020 (thứ Bảy).

– Địa điểm thi: Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học.

4. Điều kiện được cấp chứng chỉ

Căn cứ điểm b, khoản 2 Điều 15 của Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT  điều kiện thí sinh được công nhận đạt yêu cầu và cấp chứng chỉ khi điểm của mỗi phần thi đạt từ 50% số điểm trở lên (mỗi phần thi đạt từ 5,0 điểm trở lên).

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Trung tâm T4 thực hiện chi kinh phí theo Quy chế thu, chi nội bộ được ban hành kèm theo Quyết định số 268/QĐ-T4, ngày 20/12/2018 của Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần CAND. Nguồn kinh phí chi từ lệ phí thu của thí sinh.

LINK ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *