HÌNH THỨC HỌC E-LEARNING NHƯ THẾ NÀO?

Học E-learning chủ yếu là học online và có cố vấn học tập trợ giúp.

Giá trị bằng được công nhận như các loại hình học khác trên toàn quốc.

Hệ thống học liệu được biên soạn công phu, giàu hình ảnh media dễ hiểu, dễ học.

Có nhiều hoạt động ngoại khóa theo nhóm học tập thực và ảo.

Nội dung học đa dạng, dễ theo dõi và tự luyện tập.

Có thể học mọi nơi mọi lúc không phải đến giảng đường.

Đội ngũ cố vấn học tập hỗ trợ tạo các diễn đàn để trao đổi, học tập nhóm.

Bài thi online chấm điểm sau khi kết thúc bài làm.

Ảnh: elc.ehou.edu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *