Giới thiệu Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học FI36

Chức năng nhiệm vụ

Theo Quyết định 736/QĐ-BCA, ngày 08/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy, Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học Đại học Kỹ thuật – Hậu cần Công an nhân dân (FI36) có trách nhiệm tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ và tin học ứng dụng theo đúng quy định của pháp luật, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công an. Cụ thể:

 • Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học ứng dụng ngoài chương trình đào tạo chính khóa cho học viên.
 • Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ và tin học ứng dụng cho các đối tượng khác trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân theo chương trình giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cho các trung tâm Ngoại ngữ – Tin học.
 • Tổ chức kiểm tra, cấp chứng chỉ cho các học viên của trung tâm đã hoàn thành chương trình theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Liên kết với các trung tâm, các cơ sở ngoại ngữ tin học khác tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, công nghệ thông tin – truyền thông.
 • Tổ chức các dịch vụ khác gắn với nhiệm vụ chuyên môn của Trung tâm.

Tổ chức bộ máy, đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất

 • Đội ngũ Lãnh đạo Trung tâm có chuyên môn cao về tin học, tiếng Anh, có nhiều năm công tác trong lĩnh vực đào tạo, đã qua các lớp bồi dưỡng của BGD về công tác kiểm tra, đánh giá.
 • Trung tâm FI36 có đội ngũ giáo viên chất lượng cao hiện đang giảng dạy tại Nhà trường và một số trường đại học chuyên về ngoại ngữ (Đại học Ngoại ngữ – ĐH Quốc gia Hà Nội, Đại học Hà Nội, Học viện Cảnh sát, Học viện An ninh,…).
 • Cơ sở vật chất của Trung tâm hiện gồm 5 phòng thực hành máy tính hiện đại, đáp ứng các chuyên môn đào tạo trình độ cao về tin học và tiếng Anh. Hệ thống phòng LAB đáp ứng tiêu chuẩn thi quốc gia.

Trụ sở làm việc

 • Gồm 3 phòng làm việc: phòng giám đốc, phòng kế toán và phòng họp.
 • Trụ sở chính: Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần Công an nhân dân
 • Địa chỉ: Thị trấn Hồ – Thuận Thành – Bắc Ninh
 • Website: www.tienganhtinhoct36.edu.vn
 • Email: tienganhtinhoct36@gmail.com
 • Facebook: www.facebook.com/tienganhtinhoct36
 • Số điện thoại cơ quan: 0693234368
 • Phụ trách trung tâm: 0997768929
 • Kế toán: 0986911769

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *