Đại học Kỹ thuật – Hậu cần Công an nhân dân tuyển sinh năm 2021

THÔNG BÁO TUYỂN SINH (Liên kết)

Tuyển sinh đào tạo liên thông, đào tạo văn bằng thứ hai trình độ đại học nghiệp vụ Công an, đào tạo trung cấp (hệ cử tuyển), bồi dưỡng chức danh lãnh đạo, chỉ huy và bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cơ yếu, năm học 2021 – 2022Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần CAND thông báo tuyển sinh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ  năm học 2021 –  2022 như sau:
I. TUYỂN SINH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG TỪ TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP
1. Chỉ tiêu, ngành đào tạo, phạm vi và phương thức tuyển sinh
– Chỉ tiêu tuyển sinh: 35 chỉ tiêu.
– Ngành, chuyên ngành đào tạo: Ngành Công nghệ thông tin, chuyên ngành An toàn thông tin CAND.
– Phạm vi tuyển sinh: Toàn quốc.
– Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển.
2. Thời gian, địa điểm và hình thức đào tạo
– Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung.
– Thời gian, địa điểm đào tạo: 2,5 năm, tại Trường.
3. Đối tư­ợng, điều kiện dự tuyển
– Đối tượng tuyển sinh:
Cán bộ trong biên chế của lực lượng CAND có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp CAND, gồm:
+ Có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp kỹ thuật, hậu cần CAND;
+ Có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp các trường CAND khác (ngoài hệ trung cấp của Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần CAND) thuộc một trong các trường hợp sau:
(1) Đang công tác ở lĩnh vực kỹ thuật, hậu cần;
(2) Tạo nguồn cán bộ thực hiện công tác an ninh mạng, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, khai thác vận hành dự án dữ liệu quốc gia về dân cư và dịch vụ hành chính công trực tuyến.
Các trường hợp trên, theo hướng dẫn tuyển sinh năm 2021 bắt buộc đăng ký dự tuyển đào tạo liên thông tại Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần CAND.
+ Các trường hợp khác: Do bố trí lực lượng và yêu cầu công tác, Công an đơn vị, địa phương báo cáo xin ý kiến Bộ (qua Cục Đào tạo) hoặc gửi danh sách về Trường để tập hợp báo cáo Bộ xem xét quyết định trước ngày tổ chức bổ sung kiến thức cho thí sinh, trong đó nêu rõ ngành được đào tạo, lĩnh vực được bố trí sau khi tốt nghiệp trung cấp, lĩnh vực công tác hiện nay.
Thí sinh đăng ký dự thi có bằng tốt nghiệp trung cấp khác ngành dự thi  liên thông phải học bổ sung kiến thức và phải được cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình bổ sung kiến thức trước khi dự thi.
– Điều kiện dự tuyển:
+ Có thời gian công tác thực tế từ 24 tháng trở lên (kể từ tháng cấp bằng tốt nghiệp đến tháng tổ chức thi tuyển), trường hợp cán bộ có bằng tốt nghiệp trung cấp đạt loại giỏi trở lên phải có thời gian công tác thực tế từ 12 tháng trở lên (kể từ tháng cấp bằng tốt nghiệp đến tháng tổ chức thi tuyển).
+ Về độ tuổi: Không quá 45 tuổi, tính đến năm dự thi.
+ Phân loại cán bộ đạt mức “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên trong năm liền trước với năm dự tuyển, không trong thời gian đang bị xem xét xử lý kỷ luật hoặc chấp hành quyết định kỷ luật từ khiển trách trở lên.
4. Môn thi, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào
– Môn thi (03 môn): Toán; Cấu trúc dữ liệu và giải thuật; An ninh, an toàn thông tin trên mạng máy tính.
– Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an.
5. Hồ sơ, lệ phí, thủ tục đăng ký dự thi (ĐKDT)
– Hồ sơ ĐKDT gồm:
+ Phiếu ĐKDT và sơ yếu lý lịch (theo mẫu của Nhà trường);
+ Quyết định (hoặc công văn) cử đi dự thi hoặc danh sách cử đi dự thi của lãnh đạo Công an cấp Cục, cấp Tỉnh và tương đương;
+ Bản sao được chứng thực từ bản chính: Bằng tốt nghiệp và học bạ THPT hoặc tương đương, bằng tốt nghiệp và bảng điểm toàn khóa trung cấp CAND. Đối với cán bộ có bằng tốt nghiệp THPT do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải có văn bản công nhận văn bằng của Sở Giáo dục và Đào tạo;
+ Bản sao được chứng thực từ bản chính giấy khai sinh;
+ Bản sao được chứng thực từ bản chính hộ khẩu thường trú trước khi vào CAND hoặc giấy tờ hợp pháp xác nhận hộ khẩu thường trú trước khi vào CAND;
+ Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);
+ 04 ảnh cỡ 4×6 (mặc quân phục) phía sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, quê quán, đơn vị công tác;
+ Các giấy tờ khác liên quan (nếu có).
– Thời gian, địa điểm phát hành hồ sơ ĐKDT:
+ Thời gian phát hành hồ sơ: Từ 15/6/2021.
+ Địa điểm phát hành hồ sơ: Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng nâng cao, Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần CAND (địa chỉ: Thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh); hoặc tải về tại trang thông tin điện tử của Trường: http://dhkthc.edu.vn.
– Lệ phí tuyển sinh: Thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an.
– Thủ tục ĐKDT: Công an các đơn vị, địa phương hoàn thành hồ sơ ĐKDT của thí sinh và danh sách trích ngang cán bộ cử đi dự thi theo mẫu của Trường.  
6. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ ĐKDT, thi tuyển và nhập học
– Thời hạn nộp hồ sơ: Hạn cuối cùng ngày 30/7/2021.
– Địa điểm nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp hoặc gửi về Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng nâng cao, Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần CAND.
– Học bổ sung kiến thức: Tháng 8/2021 (tại Trường, có thông báo sau).
– Ôn thi: Tháng 10/2021 (tại Trường, có thông báo sau).
– Thời gian thi (dự kiến): 02-05/11/2021.
– Nhập học (dự kiến): Tháng 12/2021.
II. TUYỂN SINH ĐÀO TẠO VĂN BẰNG THỨ HAI TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌCNGHIỆP VỤ CÔNG AN
1. Chỉ tiêu, ngành đào tạo, phạm vi và phương thức tuyển sinh
– Chỉ tiêu tuyển sinh: 100 chỉ tiêu.
– Ngành, chuyên ngành đào tạo: Ngành Công nghệ thông tin, chuyên ngành An toàn thông tin CAND.
– Phạm vi tuyển sinh: Toàn quốc.
– Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển.
2. Thời gian, địa điểm và hình thức đào tạo
– Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung.
– Thời gian, địa điểm đào tạo: 2 năm (dự kiến), tại Trường.
3. Đối tư­ợng, điều kiện dự tuyển
– Đối tượng tuyển sinh:
Cán bộ trong biên chế lực lượng CAND có bằng tốt nghiệp đại học các trường trong hoặc ngoài lực lượng Công an có nhu cầu học tập để nâng cao kiến thức đáp ứng yêu cầu công tác hoặc tạo nguồn cán bộ ở các lĩnh vực an ninh mạng, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, khai thác vận hành dự án dữ liệu quốc gia về dân cư và dịch vụ hành chính công trực tuyến.
– Điều kiện dự tuyển:
+ Có thời gian công tác thực tế từ 24 tháng trở lên kể từ tháng cấp bằng tốt nghiệp đại học hoặc tháng có quyết định tuyển chọn vào CAND (không tính thời gian tạm tuyển, thời gian tham gia nghĩa vụ CAND) đến tháng tổ chức thi tuyển.
+ Về độ tuổi: Không quá 45 tuổi, tính đến năm dự thi (trường hợp là lãnh đạo, chỉ huy dự thi, nếu quá tuổi, Công an đơn vị, địa phương báo cáo Bộ qua X02 phê duyệt trước khi đăng ký dự thi).
+ Phân loại cán bộ đạt mức “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên trong năm liền trước với năm dự tuyển, không trong thời gian đang bị xem xét xử lý kỷ luật hoặc chấp hành quyết định kỷ luật từ khiển trách trở lên.
4. Môn thi, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào
– Môn thi (02 môn): Toán, Vật lí.
– Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an.
5. Hồ sơ, lệ phí, thủ tục ĐKDT
– Hồ sơ ĐKDT thi gồm:
+ Phiếu ĐKDT và sơ yếu lý lịch (theo mẫu của Nhà trường);
+ Quyết định (hoặc công văn) cử đi dự thi hoặc danh sách cử đi dự thi của lãnh đạo Công an cấp Cục, cấp Tỉnh và tương đương;
+ Bản sao được chứng thực từ bản chính: Bằng tốt nghiệp và học bạ THPT hoặc tương đương; bằng tốt nghiệp và bảng điểm đại học thứ nhất; Quyết định cử cán bộ, học viên đi học đại học trong thời gian công tác, học tập của cấp có thẩm quyền (nếu có); Quyết định tuyển dụng chính thức vào CAND (đối với trường hợp tốt nghiệp các trường ngoài ngành được tuyển vào CAND).
Đối với cán bộ có bằng tốt nghiệp đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải có văn bản công nhận văn bằng của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đối với cán bộ có bằng tốt nghiệp THPT do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải có văn bản công nhận văn bằng của Sở Giáo dục và Đào tạo;
+ Bản sao được chứng thực từ bản chính giấy khai sinh;
+ Bản sao được chứng thực từ bản chính hộ khẩu thường trú trước khi vào CAND hoặc giấy tờ hợp pháp xác nhận hộ khẩu thường trú trước khi vào CAND;
+ Giấy tờ chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);  
+ 04 ảnh cỡ 4×6 (mặc quân phục) phía sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, quê quán, đơn vị công tác;
+ Các giấy tờ khác liên quan (nếu có).
– Thời gian, địa điểm phát hành hồ sơ ĐKDT:
+ Thời gian phát hành hồ sơ: Từ 15/6/2021.
+ Địa điểm phát hành hồ sơ: Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng nâng cao, Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần CAND; hoặc tải về tại trang thông tin điện tử của Trường: http://dhkthc.edu.vn.
– Lệ phí tuyển sinh: Thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an.
– Thủ tục ĐKDT: Công an các đơn vị, địa phương hoàn thành hồ sơ ĐKDT của thí sinh và danh sách trích ngang cán bộ cử đi dự thi theo mẫu của Trường.
6. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ ĐKDT, thi tuyển và nhập học
– Thời hạn nộp hồ sơ: Hạn cuối cùng ngày 30/7/2021.
– Địa điểm nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp hoặc gửi về Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng nâng cao, Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần CAND.
– Ôn thi: Tháng 9/2021 (tại Trường, có thông báo sau).
– Thời gian thi (dự kiến): Từ 06-08/10/2021.
– Nhập học (dự kiến): Tháng 12/2021.
III. TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP CHÍNH QUY (HỆ CỬ TUYỂN)
1. Ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh
– Chỉ tiêu tuyển sinh: 80 chỉ tiêu.
– Ngành đào tạo:
+ Ngành Kỹ thuật mật mã: 25 chỉ tiêu.
+ Ngành Hồ sơ nghiệp vụ: 25 chỉ tiêu.
+ Ngành Hậu cần CAND: 30 chỉ tiêu.
2. Đối tượng, điều kiện tuyển sinh
– Đối tượng: Sĩ quan, hạ sĩ quan CAND.
– Điều kiện:
Người dự tuyển ngoài bảo đảm các điều kiện về tuyển sinh theo quy định của pháp luật phải đáp ứng các điều kiện sau:
+ Có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tốt nghiệp trung cấp.
Trường hợp đã tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông phải học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông;
+ Tính đến năm dự tuyển không quá 40 tuổi;
+ Phân loại cán bộ đạt mức “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên trong năm liền trước năm dự tuyển;
+ Cán bộ hoạt động trong lĩnh vực chuyên môn kỹ thuật có thời gian công tác từ 08 năm trở lên từ thời điểm được tuyển chọn vào CAND đến năm dự tuyển (bao gồm cả thời gian thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND, thời gian tạm tuyển).
3. Phương thức xét tuyển
Căn cứ vào chỉ tiêu được Bộ Công an phân bổ cho từng Công an các đơn vị, địa phương; nhu cầu đào tạo, sử dụng cán bộ, vị trí công tác trước khi cử đào tạo, Công an các đơn vị, địa phương lập danh sách, dự kiến chuyên ngành đào tạo đối với cán bộ cử đi học, gửi về Trường để xét tuyển. Những trường hợp đủ điều kiện, Nhà trường sẽ phát hành Giấy báo nhập học và làm các thủ tục nhập học theo quy định.
4. Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển, nhập học:
– Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tháng 10/2021 hoặc theo thời hạn trong công văn phân bổ chỉ tiêu cán bộ đi học hệ trung cấp cho Công an các đơn vị, địa phương của Bộ Công an.
– Thời gian nhập học (dự kiến): Tháng 11/2021.
IV. MỞ CÁC LỚP BỒI DƯỠNG LÃNH ĐẠO, CHỈ HUY VÀ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC CƠ YẾU
1. Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới, kiến thức nâng cao cho Trưởng phòng và tương đương khối hậu cần, kỹ thuật.
– Đối tượng: Trưởng phòng và tương đương khối hậu cần, kỹ thuật của các cơ quan Bộ; Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các học viện, trường CAND.
– Số lượng:
+ Các Cục từ H01 đến H09, Bệnh viện: Mỗi đơn vị cử từ 02- 03 đồng chí.
+ Công an các đơn vị, địa phương còn lại: Mỗi đơn vị cử 01 đồng chí.
Trường hợp Công an đơn vị, địa phương có nhu cầu, có thể đề nghị nhiều hơn so với chỉ tiêu nêu trên.
– Thời gian học: 08 ngày (không tính ngày nghỉ).
– Thời gian nhập học và học: Tháng 8/2021 (Nhà trường thông báo thời gian cụ thể sau).
– Đăng ký học: Công an các đơn vị, địa phương gửi danh sách cán bộ đi học (theo mẫu đính kèm) về Trường trước ngày 17/7/2021 để tập hợp mở lớp.
2. Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới, kiến thức nâng cao cho Phó Trưởng phòng và tương đương khối hậu cần, kỹ thuật (02 lớp).
– Đối tượng:
+ Phó Trưởng phòng và tương đương khối hậu cần, kỹ thuật của các cơ quan Bộ, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các học viện, trường CAND.
+ Phó Trưởng Công an các huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (TP. trực thuộc Trung ương) phụ trách hậu cần, kỹ thuật.
– Số lượng cử đi học mỗi lớp:
+ Các Cục từ H01 đến H09, Bệnh viện: Mỗi đơn vị cử 03 đồng chí/1lớp (tổng cộng cử 06 đồng chí/2 lớp).
+ Công an các đơn vị, địa phương còn lại: Mỗi đơn vị cử 01đồng chí/1lớp (tổng cộng cử 02 đồng chí/2 lớp).
Trường hợp Công an đơn vị, địa phương có nhu cầu, có thể đề nghị nhiều hơn so với chỉ tiêu nêu trên.
– Thời gian học: 08 ngày (không tính ngày nghỉ).
– Thời gian nhập học và học: Nhà trường tổ chức mở 02 lớp như sau:
+ Lớp 1: Tháng 9/2021 (Nhà trường thông báo thời gian cụ thể sau).
 Đăng ký học: Công an các đơn vị, địa phương gửi danh sách cán bộ đi học (theo mẫu đính kèm) về Trường trước ngày 14/8/2021 để tập hợp mở lớp.
+ Lớp 2: Tháng 3/2022 (Nhà trường thông báo thời gian cụ thể sau).
Đăng ký học: Công an các đơn vị, địa phương gửi danh sách cán bộ đi học (theo mẫu đính kèm) về Trường trước ngày 26/02/2022 để tập hợp mở lớp.
3. Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cơ yếu (cơ yếu bán chuyên trách),  03 lớp.
– Đối tượng: Cán bộ đang làm công tác cơ yếu hoặc dự kiến sẽ bố trí làm công tác cơ yếu các cấp của Công an các đơn vị, địa phương.
– Số lượng: Công an các đơn vị, địa phương mỗi đơn vị cử 01đồng chí/1lớp (tổng cộng cử 03 đồng chí/3lớp, nếu có nhu cầu nhiều hơn, liên hệ trước với Nhà trường để xem xét).
– Thời gian học (dự kiến): 03 tháng tập trung (tính cả ngày nghỉ).
– Thời gian nhập học và học: Nhà trường tổ chức mở 03 lớp như sau:
+ Lớp 1: Tháng 7/2021 (Nhà trường thông báo thời gian cụ thể sau).
Đăng ký học: Công an các đơn vị, địa phương gửi danh sách cán bộ đi học (theo mẫu đính kèm) về Trường trước ngày 03/7/2021 để tập hợp mở lớp.
+ Lớp 2: Tháng 10/2021 (Nhà trường thông báo thời gian cụ thể sau).
Đăng ký học: Công an các đơn vị, địa phương gửi danh sách cán bộ đi học (theo mẫu đính kèm) về Trường trước ngày 25/9/2021 để tập hợp mở lớp.
+ Lớp 3: Tháng 02/2022 (Nhà trường thông báo thời gian cụ thể sau).
Đăng ký học: Công an các đơn vị, địa phương gửi danh sách cán bộ đi học (theo mẫu đính kèm) về Trường trước ngày 28/01/2022 để tập hợp mở lớp.
4. Địa điểm nhập học và học tập các lớp bồi dưỡng: Tại Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần CAND, địa chỉ: Thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.
Địa chỉ liên hệ: Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng nâng cao, Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần CAND (Số điện thoại: 0692324433, Số Fax: 0692324433, 0692324285, 02223778000 hoặc đồng chí Nguyễn Việt Cường, SĐT: 0914605705)./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *