CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Mục tiêu đào tạo:

        Đào tạo cử nhân ngành Tài chính Ngân hàng (TCNH) được trang bị những kiến thức chung như kiến thức về lý luận chính trị Mác Lê Nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh; kiến thức về pháp luật, về kinh tế… và kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng như: Kiến thức cơ bản về tài chính tiền tệ, kế toán; về hoạt động trung gian tài chính; thị trường tài chính trong và ngoài nước; về nghiệp vụ ngân hàng; về hoạt động thanh toán quốc tế và kinh doanh ngoại hối trong hoạt động Ngân hàng; về chuẩn mực, chế độ, chính sách, quy định, luật pháp về quản lý kế toán, tài chính, thuế, bảo hiểm trong doanh nghiệp. Sinh viên tốt nghiệp đáp ứng chuẩn đầu ra ngành Tài chính Ngân hàng, Trường Đại học Mở Hà Nội, có đủ kiến thức để học tiếp chương trình cùng ngành với bậc học cao hơn ở các trường trong nước và khu vực.

        Sinh viên ngành TCNH được đào tạo các kỹ năng cứng như: thực hiện nghiệp vụ tín dụng ngân hàng cho các đối tượng khách hàng phù hợp với các quy trình, quy định thực hiện các nghiệp vụ kế toán tài chính đối với các giao dịch ngân hàng và kế toán nội bộ của ngân hàng thương mại; thực hiện và vận dụng các chuẩn mực, chế độ chính sách, quy định, luật pháp về quản lý kế toán, tài chính, thuế, bảo hiểm trong doanh nghiệp; thực hiện các nghiệp vụ cơ bản trong lĩnh vực quản trị tài chính doanh nghiệp… và các kỹ năng mềm như: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng đàm phán và thuyết phục… cho phép sinh viên tốt nghiệp sẵn sàng bắt tay ngay vào công việc thực tế một cách dễ dàng, nhanh chóng hòa nhập và phát triển trong môi trường làm việc mới.

        Sinh viên tốt nghiệp ngành TCNH có khả năng thực hiện các nghiệp vụ ngân hàng, kế toán tài chính, có khả năng sử dụng các phương pháp lượng hóa và thống kê trong lĩnh vực tài chính, có khả năng thực hiện đúng các quy định (luật pháp, chính sách, chế độ, thuế) trong hoạt động kinh doanh, có khả năng tham gia lập và triển khai kế hoạch huy động nguồn lực tài chính và sử dụng hiệu quả nguồn lực tài chính của doanh nghiệp.

        Sinh viên tốt nghiệp ngành TCNH có phẩm chất trính trị tốt, có ý thức tổ chức kỹ luật, có tác phong làm việc khoa học, nghiêm túc, có đạo đức nghề nghiệp, có tinh thần làm việc theo nhóm, rèn luyện thường xuyên tính kỷ luật và khả năng giao tiếp, có khả năng tự bồi dưỡng và nâng cao trình độ.

Khối lượng kiến thức toàn khóa: 133 tín chỉ

Thời gian đào tạo: Từ 1,5 đến 3,5 năm cho đối tượng đã tốt nghiệp PTTH hoặc tùy theo văn bằng khi nhập học.

(Nguồn: elc.ehou.edu.vn)

  • ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ
    – Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học Đại học Kỹ thuật – Hậu cần CAND
  • ĐĂNG KÝ TƯ VẤN: https://bit.ly/37mJuke
  • TẢI MẪU ĐĂNG KÝhttps://bit.ly/2SHDgaz
  • THÔNG TIN LIÊN HỆ
    – Điện thoại: 069 2324368 | Hotline: 0937285678 – 0916322789
    – Email: tienganhtinhoct36@gmail.com – HTTPS://tienganhtinhoct36.edu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *