CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH

Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế – xã hội, quản trị kinh doanh; những kỹ năng chuyên sâu về quản trị doanh nghiệp như quản trị nhân sự, marketing, chất lượng, tài chính, quản trị sản xuất…; có khả năng phân tích, xử lý thông tin kinh tế để hoạch định chính sách, chiến lược, kế hoạch kinh doanh cũng như đề xuất những giải pháp; biết tổ chức hoạt động kinh doanh và tạo lập doanh nghiệp mới.

Sinh viên tốt nghiệp làm việc chủ yếu tại các doanh nghiệp thuộc mọi khu vực kinh tế trong và ngoài nước với vai trò lãnh đạo hoặc quản lý điều hành; hoặc làm việc tại các phòng ban chức năng của doanh nghiệp như phòng kinh doanh, phòng kế hoạch, phòng marketing, phòng tổ chức nhân sự, phòng dự án, phòng R&D…; tại các cơ quan quản lý, các tổ chức kinh tế có liên quan đến công tác quản lý thị trường, thương mại, quản lý khu công nghiệp… với vai trò quản trị và điều hành; tại các cơ sở đào tạo (các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp), các viện nghiên cứu thuộc lĩnh vực kinh tế, quản lý, kinh doanh với vai trò quản trị và điều hành hay làm công tác giảng dạy và nghiên cứu về quản trị kinh doanh.

Sinh viên có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức cộng đồng, tác phong công nghiệp, có sức khỏe đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Có khả năng tự bồi dưỡng và nâng cao trình độ.

Sinh viên tốt nghiệp đáp ứng chuẩn đầu ra của ngành Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Mở Hà Nội, có đủ kiến thức để học tiếp chương trình cùng ngành với bậc học cao hơn ở các trường trong nước và quốc tế.

Khối lượng kiến thức toàn khóa: 136 tín chỉ

Thời gian đào tạo: Từ 1,5 đến 3,5 năm cho đối tượng đã tốt nghiệp PTTH hoặc tùy theo văn bằng khi nhập học.

(Nguồn: elc.ehou.edu.vn)

  • ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ
    – Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học Đại học Kỹ thuật – Hậu cần CAND
  • ĐĂNG KÝ TƯ VẤN: https://bit.ly/37mJuke
  • TẢI MẪU ĐĂNG KÝhttps://bit.ly/2SHDgaz
  • THÔNG TIN LIÊN HỆ
    – Điện thoại: 069 2324368 | Hotline: 0937285678 – 0916322789
    – Email: tienganhtinhoct36@gmail.com – HTTPS://tienganhtinhoct36.edu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *